Antall registrerte hester i Norge per i dag

Det er faktisk ikke en enkel sak å vite akkurat hvor mange hester som finnes i Norge. I en rapport utarbeidet for Norsk Rytterforbund og Norsk Hestesenter i 2009 ble det anslått at det var rundt 65.000 hester i Norge, som ble brukt til et svært vidt spekter av aktiviteter. Dette anslaget viste seg senere å være altfor lavt.I en artikkel fra 2011 i Norsk Bondeblad hevdet Kari Hustad, informasjonsrådgiver i Norsk Hestesenter, at antallet hester måtte oppjusteres til over 100.000. Man hadde visstnok ikke særlig god oversikt over antall hester i Norge. Mattilsynet har et særlig behov for oversikt, og registreringsarbeidet deres førte til et estimat på 125.000 hester i 2012.Norge innfører nye regler som trolig vil tre i kraft fra 01.01.2017, da vil det bli opprettet et nytt nasjonalt hesteregister. Etter denne innføring vil det forhåpentlig bli enkelt å ha oversikt over alle hester i Norge. Hver hest skal etter dette ha et eget hestepass med en rekke opplysninger. Dette er nemlig et svært viktig redskap for blant annet å forhindre spredning av sykdommer. Som hesteeier kan man risikere sanksjoner dersom man ikke følger de nye reglene.