Hestens bruk – før og nå

Før i tida var hesten først og fremst et nyttedyr. Hesten er et nyttedyr av typen husdyr, det vil si dyr som vi mennesker har tilpasset for å møte behovene våre. I “gamle dager” hadde en hest mange oppgaver. Hesten ble brukt for eksempel til pløying. Dette er en metode for å løse opp jorda og tilføre luft. Jorda ble snudd ved hjelp av redskaper som ble trukket av hesten. Etter pløying var det vanlig at man harvet før man sådde. Hesten ble selvsagt også brukt til transport, både av mennesker og utstyr. Utover dette ble hesten også brukt til å hyppe poteter, slå gress og til å bære ulike typer tung last. Hesten jobbet mest på gårdene og i skogen.I dag er hesten oftest hobbydyr/kjæledyr eller sportsdyr. En del av disse hestene er konkurransedyr som deltar i trav- eller galoppløp, eller for eksempel dressur eller hinderhopping. Noen hester er ridehester uten bruk i konkurranse, og ris bare på tur. Det er mange rideleirer i Norge der man kan lære å ri uten egen hest. Det finnes andre konkurranser enn de tidligere nevnte også! “Gamle dager” holdes i live når det avholdes arrangementer som NM i pløying.