Hva gjør man etter å ha falt av hest?

Det å falle av en hest kan være skremmende og farlig, spesielt hvis man skader seg i prosessen. Å velge riktig tiltak for å behandle skaden er avgjørende for å komme seg raskt tilbake til aktivitetene man elsker.

Unngå fremtide skader

Først og fremst er det viktig å sørge for at man har trygget seg mot videre skade. Dette inkluderer å ringe etter medisinsk hjelp hvis skaden er alvorlig, eller å sørge for at man ikke beveger seg for mye hvis man mistenker brudd eller annen alvorlig skade. For mindre skader, hjemmebehandling som å bruke is for å redusere hevelse og ta smertestillende medisiner kan være tilstrekkelig. Mer alvorlige skader kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp for.

Andre konsekvenser

Det er også viktig å huske på at det ikke bare er fysiske skader som kan oppstå ved å falle av en hest. Mentale konsekvenser kan være vanskelige å håndtere, som frykt eller traumer relatert til hest. Beste alternativ er søke hjelp fra en profesjonell dersom man opplever slike problemer, eksempelvis, velg noe her. Det finnes flere organisasjoner i Norge som tilbyr hjelp til personer som har opplevd en ulykke eller skade relatert til hest.